מכון ישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית פועל לקידום הפסיכולוגיה האנליטית של קארל יונג ולפיתוחה.
המכון מציע תכניות פורמליות להכשרת אנליטיקאים יונגיאניים, תכניות הכשרה לפסיכוטרפיסטים ותכניות נוספות לקהל הרחב.
כמו כן פועל המכון לקביעת אמות מידה מקצועיות בפרקטיקה של האנליזה היונגיאנית.
 
 
 
 
 
 
 
קישור:לפנות ל-גיא פרל -  
 
0524749729

 

home left image 03