מכון ישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית פועל לקידום הפסיכולוגיה האנליטית של קארל יונג ולפיתוחה.
המכון מציע תכניות פורמליות להכשרת אנליטיקאים יונגיאניים, תכניות הכשרה לפסיכוטרפיסטים ותכניות נוספות לקהל הרחב.
כמו כן פועל המכון לקביעת אמות מידה מקצועיות בפרקטיקה של האנליזה היונגיאנית.

 

 10/09/2014

 אל העצמי ספר חדש בעריכת ברוך כהנא ודבורה נוב

מאמרים העוסקים באינדיוידואציה ביניהם מאמר של אבי באומן ברוך כהנא ורות נצר . אפשרות רכישה

 

07/07/2014

רשימת ספרים והשאלת ספרים בספריית המכון

 

רח סוקולוב 17א ירושלים

הספרן אבנר, הנייד שלו:0502706996 . המייל שלו:avnerrenva@gmail.com05/01/2011

 

The Shadow Side of the City in the Work of the Soul: Refuse as Resource, Rejects as Raw Material

קישור מאמרה של גניס שפירא שמופיע בARAS

כנס המכון בכפר גילעדי 7-8 בנובמבר

  אחים ואחיות ספר חדש של הנרי אברמוביץ 

home left image 03